Podczas treningu sportowców amatorów i zawodowców, często przytrafiają się kontuzje. Podczas powrotu do zdrowia, warto wdrożyć różne akcesoria, by przyspieszyć proces rehabilitacji. Sprawdź, z jakich narzędzi można skorzystać w tym okresie.

Uprawiając różnego rodzaju sporty, statystycznie każdy zawodnik przynajmniej raz doznaje mniej, lub bardziej poważnego urazu. Jeśli już dojdzie do kontuzji, warto wracać do zdrowia w sposób przemyślany i wdrożyć efektywne i sprawdzone jednostki treningowe z zakresu rehabilitacji i prehabilitacji, czyli prewencji przeciwko urazom. Piłka bosu jest jednym z akcesoriów, które mogą przydać się podczas treningów po kontuzjach. Wykorzystywane są w gabinetach fizjoterapeutów zarówno w przypadku treningu zawodowych sportowców, jak i amatorów lub osób w ogóle niezwiązanych ze sportem.

Bosu – do czego ją wykorzystać podczas rehabilitacji?

Sama piłka bosu jest wykorzystywana głównie do ćwiczeń wzmacniających stabilizację. Trening na takiej piłce bezpośrednio angażuje i wzmacnia wszystkie mięśnie, które są odpowiedzialne za stabilność dołu i góry ciała. Ogromną zaletą jest to, że podczas ćwiczeń całe ciało musi pracować synergistycznie, co jest niezwykle istotne w procesie dochodzenia do pełni zdrowia. Niemniejszą zaletą jest to, że takie ćwiczenia w większości przypadków wykonuje się bez obciążenia zewnętrznego, a to z kolei jest wskazane właśnie podczas rehabilitacji. Jednocześnie ze względu na niestabilność generowaną przez piłkę, ćwiczenia są stosunkowo wymagające dla mięśni, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego poziomu ryzyka dla stawów, ścięgien, czy kości. Efektywność takiego treningu jest na tyle duża, że piłki tego typu wprowadzono w wielu protokołach rehabilitacyjnych w gabinetach na całym świecie.

Jak wdrażać trening z piłką bosu po kontuzji?

Chcąc rozpocząć swoją rehabilitację przy użyciu piłki bosu, warto robić to stopniowo. Na początku należy wykonywać podstawowe ćwiczenia, które dla większości osób będą sprowadzały się do utrzymania równowagi na piłce. Jeśli będzie to już można robić bez bólu w obszarze leczonej kontuzji, można przejść do nieco bardziej zaawansowanych ćwiczeń, bardziej obciążających układ ruchu pod względem mechanicznym. Jeśli chce się stosować obciążenie zewnętrzne, zawsze trzeba to robić w ograniczonym zakresie, gdyż jest to niebezpieczne. Piłki tego typu lepiej sprawdzają się do treningu bez dodatkowego obciążenia.