W ostatnich latach bardzo wzrosła świadomość dotycząca tak zwanych błędów medycznych. Związane jest to nie tylko z większą wiedzą prawną społeczeństwa. Warto także pamiętać o niezadowalającym stanie publicznej służby zdrowia, który między innymi w związku z przepracowaniem pielęgniarek i lekarzy przyczynia się do zwiększenia ilości błędów medycznych. Warto wiedzieć w tym zakresie jeszcze przed udaniem się do sądu?

Błąd lekarski i błąd medyczny to dwa różne pojęcia

Zazwyczaj takie określenia jak „błąd lekarski” i „błąd medyczny” uznawane są za synonimy. Warto jednak pamiętać, iż błędy popełniają także inni pracownicy personelu medycznego (np. położne i pielęgniarki). Pod pojęciem błędu medycznego należy rozumieć działanie lekarza lub innego pracownika służby zdrowia, którego decyzje są sprzeczne z dostępnymi dla niego zasadami wiedzy, jak i nauki medycznej.

Pozew musi być przygotowany przez prawnego eksperta

To bardzo ważne, ponieważ jedynie dobrze przygotowany pozew będzie zaakceptowany przez sąd. W związku z tym faktem coraz częściej pojawiają się w wyszukiwarce Google takie frazy jak choćby „błąd medyczny adwokat Pabianice„.

Dokładnej analizy wymaga także kwestia odpowiedzialności pracownika służby zdrowia (pod kątem karnym, zawodowym i cywilnym). Trzeba również ocenić, czy zasadne jest pozwanie placówki medycznej w związku z niejasnościami o charakterze organizacyjnym. Pierwszym etapem będzie jednak zebranie pełnej dokumentacji medycznej. W takich sytuacjach niejednokrotnie można spotkać się z problemem, jakim jest odmowa udostępnienia takiej dokumentacji przez placówkę. W takim przypadku bez pomocy specjalisty prawnego się nie obejdzie.

Istotne jest określenie przedawnionych roszczeń

Nie każdy wie, ale błędy medyczne mają swoją specyfikę, która związana jest z faktem, iż skutki negatywnego postępowania nie zawsze są widoczne od razu. Dlatego więc z punktu widzenia pacjenta istotną kwestią jest posłużenie się terminami przedawnienia roszczeń. W tym celu należy odnieść się do artykułu 442 indeks 1 kodeksu cywilnego. Przedstawia on, iż pacjent ma 3 lata na złożenie pozwu, który dotyczy błędu w sztuce lekarskiej oraz zaniedbania. Co istotne, ten czas nalicza się dopiero od dnia, w którym pacjent dowiedział się o szkodzie, a także o osobie zobowiązanej do jej naprawienia, czy też powinien się dowiedzieć przy zachowaniu odpowiedniej staranności. Ponadto przepisy określają, że termon przedawnienia nie może być dłuższy niż 10 lat od chwili zdarzenia, które wywołało szkodę.